bg
Adwokat Justyna Rysula
Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym, oraz przedsiębiorcom m. in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, karno – skarbowego, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sporów i postępowań sądowych.
Godziny pracy:
Pon - Pt: 900 - 1700
Skontaktuj się z nami!
+48 664 179 971
ipad

Adwokat Justyna Rysula

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2015-2017 odbywała aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach zakończoną złożonym egzaminem adwokackim.

Klientom oferuje profesjonalną obsługę i pomoc prawną w zakresie takich dziedzin prawa, jak cywilne (w tym odszkodowawcze), karne i karne-skarbowe, gospodarcze, rodzinne, administracyjne, a także prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym potwierdzonym certyfikatem Test of Legal English Skills (TOLES).

Usługi

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Nasza Kancelaria oferuje Państwu pomoc w zakresie wydawania opinii i ekspertyz prawnych, udzielaniu porad w zakresie obszarów praktyki Kancelarii, a także reprezentacji Państwa interesów na wszelkich etapach postępowań przedsądowych, sądowych oraz przed organami ścigania czy administracyjnymi.

W szczególności Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie następujących obszarów:

Prawo karne

 • obrona praw Klienta w postępowaniu karnym,
 • udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem.

Prawo cywilne

 • postępowania w sprawach o zapłatę,
 • sprawy spadkowe z zakresu dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
 • własność i ochrona własności,
 • posiadanie i ochrona posiadania.

Prawo rodzinne

 • rozwody, separacje,
 • podział majątku wspólnego,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • alimenty,
 • przysposobienie (adopcja),
 • unieważnienie małżeństwa.

Odszkodowania

 • wypadki komunikacyjne,
 • szkody osobowe wynikające z zdarzeń losowych,
 • szkody majątkowe w zakresie posiadanych ubezpieczeń,
 • błędy medyczne.

Background

Warunki współpracy

Honorarium za konsultację i pomoc prawną jest uzależnione od rodzaju sprawy, z uwzględnieniem niezbędnego czasu i nakładu pracy związanego z zakresem podjętych czynności.

Kancelaria oferuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

Ryczałtowy

polegający na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia za daną usługę

Stawka godzinowa

stosowana w przypadku gdy na wstępie nie jest możliwe określenie zakresu pomocy prawnej

Ryczałt miesięczny

stosowany wobec podmiotów gospodarczych współpracujących z Kancelarią w oparciu o stałą umowę zlecenia pomocy prawnej

Niezależnie od wskazanego wynagrodzenia, z Klientem możliwe jest uzgodnienie dodatkowego (np. procentowego) wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy.

Kancelaria udziela szczegółowych informacji w tym zakresie po konsultacji telefonicznej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej.